Get Adobe Flash player

Orientacja na Rakownię

 

baner na strone 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Termin imprezy: 23 sierpnia 2014 r. (sobota), oficjalne rozpoczęcie o 11:00 (należy przybyć min. o 10:30)
 • 4 trasy do wyboru: Łatwa (oznaczona taśmą na całej długości), Krótka, Średnia, Długa - trasy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów!
 • Zabawa poprzedzona krótkim szkoleniem i lekką rozgrzewką - orienteering to rekreacja dla każdego!
 • Liczba osób w imprezie na orientację ograniczona
 • Na koniec od 17:00 impreza integracyjna dla uczestników i mieszkańców - Pożegnanie Lata!
 • Szczegóły w informatorze poniżej
 • Dodatkowo w ramach projektu realizacja serwisu z materiałami do ćwiczeń: www.spotkaniawpuszczy.pl/mapy (sierpień 2014)

 


AKTUALNOŚCI

  

17.06.2014: Mamy już pierwsze zgłoszenia, czekamy na kolejne. UWAGA: do początku sierpnia zgłoszenia będą aktualizowane około raz w tygodniu.


16.06.2014: Rozpoczynamy zapisy!!! Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona. Mieszkańców Rakowni rówież prosimy o oficjalne zapisywanie się przed upływem terminu zgłoszeń.


12.06.2014: Zakończyliśmy kwestie zamówień, potwierdzenia zostaną rozesłane mailowo


04.06.2014: Poniżej regulaminu upubliczniono zamówienia, wykonawców i dostawców zapraszamy do składania ofert


03.06.2014: Witamy na nowoutworzonej stronie zawodów! Zgłoszenia będzie można przesyłać od 15 czerwca 2014.

 


CO TO SĄ IMPREZY NA ORIENTACJĘ

 

Polecamy obejrzenie kilku filmów:

 

http://zielonysport.pl/wyzwanie/

 

http://www.tvn24.pl/raporty/tak-dobiegne,834

 

http://vimeo.com/channels/pzostv/51698423

 

http://trojmiasto.tv/Bieg-na-orientacje-5443.html

 

Materiał szkoleniowy: http://www.orienteering.org.pl/index.php?w=o_co_biega

 


Kontakt

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, e-mail: imp mail a

 


REGULAMIN – INFORMATOR

 

1. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, ul. Goślińska 56, 62-095 Rakownia (k. Murowanej Gośliny)

 

2. Cele imprezy:

 

Propagowanie rekreacji poprzez przybliżenie uczestnikom tematyki imprez na orientację jako aktywności dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów

Zaznajomienie uczestników z podstawami topografii i orientacji w terenie poprzez szkolenie, zawody oraz uruchomienie podstrony związanej z „ćwiczeniami z mapą” dającą możliwość swobodnej zabawy w orienteering każdemu w wygodnym dla niego czasie i w wybranej formie w okolicy Rakowni

Organizacja zawodów na orientację i wyłonienie najlepszych uczestników w danych kategoriach

Promocja Rakowni i działań Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni

Integracja mieszkańców i wzrost ich identyfikacji z miejscowością oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni

 

3. Miejsce

 

 • rozpoczęcia – biuro zawodów, start i meta: Boisko w Rakowni (ul. Sowia pod lasem)
 • rozegrania Zawodów: tereny leśne na wschód i południe od w/w boiska

 

4. Program

 

09:30        Otwarcie parkingu, otwarcie punktu informacyjnego i biura zawodów

 

11:00        Zamknięcie list startowych, zakończenie spraw formalnych, rozpoczęcie szkolenia dotyczącego posługiwania się specjalną mapą do imprez na orientację

 

11:30        Oficjalne rozpoczęcie i powitanie uczestników oraz odprawa techniczna i szkolenie

 

12:15        Start pierwszych zawodników

 

Ok. 13:00  Meta pierwszych zawodników (do 15), na mecie ciepły posiłek dla zawodników

 

Ok. 16:00  Ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów zwycięzcom tras i drobnych nagród

 

17:00        Impreza integracyjna „Zakończenie Lata” dla uczestników zawodów oraz mieszkańców: zabawa przy muzyce, konkurencje integracyjne, ognisko

 

24:00        Zakończenie zabawy

 

5. Przebieg zawodów

 

Zawody polegają na pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej minutę przed startem przez organizatorów mapy z zaznaczonymi punktami.

 

Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa) będzie potwierdzany za pomocą elektronicznego systemu SportIndent. Na każdym punkcie kontrolnym oznaczonym w terenie biało-pomarańczowym lampionem znajdować się będzie specjalna stacja, do której należy włożyć chip wypożyczony przez organizatora i po zaświeceniu się lampki i usłyszeniu sygnału dźwiękowego można będzie kontynuować bieg do następnego punktu (bardziej szczegółowy opis systemu: http://poznajpoznan.com/podstawy-bno/)

 

Zawody zostaną rozegrane w kompleksie leśnym na wschód i południe od Rakowni, mapa – aktualizacja sierpień 2013.

 

6. Kategorie i trasy

 

„Łatwa” – oznaczona taśmą na całej długości, przygotowana głównie dla dzieci i rodzin z dziećmi, ok. 2,2 km w linii prostej

 

„Krótka” – ok. 3,5 km w linii prostej, mały poziom trudności

 

„Średnia” – ok. 5 km w linii prostej, średni poziom trudności

 

„Długa” – ok. 8 km w linii prostej, duży poziom trudności (wszystkim tym, którzy brali już kiedyś udział w imprezach na orientację organizator poleca tę trasę)

 

Na trasach Łatwej i Krótkiej dopuszcza się start w grupach (rodziny, grupy przyjaciół), na trasie Średniej i Długiej obowiązuje samodzielne pokonanie trasy. W przypadku startu w grupach i udziału w nich dzieci przedszkolnych i młodszych, jeśli dzieci te nie muszą otrzymać "świadczeń" (m.in. posiłek, medal, itp.), nie ma potrzeby uiszczania za nie opłaty.

 

7. Warunki uczestnictwa

 

Organizator zakłada limit uczestników w liczbie 150 osób, który może być zwiększony. W tej liczbie przynajmniej połowa miejsc zarezerwowanych jest dla mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina –należy zgłosić się do końca terminu przyjmowania zgłoszeń!

Organizator ma prawo zaprosić do udziału w zawodach osoby ponad limit uczestników, bez opłat.

Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres imp mail a

 

Tytuł: Zgłoszenie na imprezę „Orientacja na Rakownię”

 

podając w treści:

 

 • Imię i nazwisko
 • Adres zameldowania
 • Nr pesel
 • Nr telefonu kontaktowego
 • Wybór trasy
 • Skąd informacja o imprezie

 

Osoby nie posiadające adresu e-mailowego mogą zgłaszać się pod nr telefonu koordynatora (zostanie podany po postępowaniu przetargowym).

 

Koszt uczestnictwa (decyduje adres zameldowania, weryfikowany podczas rejestracji w biurze zawodów) – opłata startowa: 

 • Mieszkańcy Rakowni – bez opłat
 • Pozostali uczestnicy – 5 zł

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2014 r. włącznie (środa przed zawodami) o ile limit nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc i pobiera opłatę: wpisowe + 10 zł.

Istnieje możliwość wystawienia rachunku. 

Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie jego przyjęcia z prośbą o dokonanie przelewu (nie dotyczy mieszkańców Rakowni).

Dokonanie przelewu opłaty startowej jest warunkiem koniecznym do wpisania na listę startową.

 

Wpisowe należy przesyłać przelewem bankowym na konto:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

ul. Goślińska 56

62-095 Rakownia

nr konta: 06 9044 0001 0020 0210 5141 0001

tytułem: ORIENTACJA NA RAKOWNIĘ, IMIĘ I NAZWISKO


Zawodnicy w wieku do 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach („ja, niżej podpisany rodzic / opiekun prawny dziecka ...... zezwalam na jego udział w imprezie II Orientacja na Rakownię w dniu 23.08.2014” + czytelne imię i nazwisko + podpis). Każdy zawodnik w wieku poniżej 18 lat musi posiadać podczas biegu telefon komórkowy (z naładowaną baterią i środkami na koncie umożliwiającymi wykonanie połączenia). Osoby nie spełniające w/w wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w zawodach przez Organizatora; w takim przypadku ewentualne wpisowe nie będzie zwracane!

Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty / legitymacja szkolna, dzieci przed wiekiem szkolnym – oświadczenie rodziców).

Busole / kompasy – we własnym zakresie, zalecane, ale nie niezbędne.

 

 

8. Świadczenia:

Każdy uczestnik – zgłoszony w terminie, któremu zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i na podstawie dokonanej w terminie wpłaty opłaty startowej (nie dotyczy mieszkańców Rakowni) zostanie wpisany na listę startową – ma prawo do otrzymania następujących świadczeń:

 • Mapa z naniesionymi punktami
 • Koszulka A4 do mapy
 • Wypożyczenie chipa systemu SportIndent do potwierdzania obecności na punktach (do zwrotu na mecie; UWAGA: w przypadku zagubienia chipa uczestnik zobowiązany jest do zwrotu jego wartości w wysokości 130 zł)
 • Możliwość udziału w zawodach: szkolenie, bieg, wyniki
 • Możliwość zdobycia jednej z 10 drobnych nagród
 • W przypadku uzyskania najlepszego wyniku na danej trasie – puchar
 • Opieka medyczna
 • Pomoc w dotarciu na metę w przypadku zagubienia, problemów zdrowotnych, itp., ew. zwiezienie z trasy
 • Ubezpieczenie NNW (suma 3000 zł / osoba) na czas zawodów
 • Ciepły posiłek na mecie

 

Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące będą ponadto mieli możliwość skorzystania z: 

 • bezpłatnego niestrzeżonego parkingu zorganizowanego w okolicy boiska
 • punktu informacyjnego przy wejściu na boisko
 • kabin sanitarnych,
 • ogniska (od godz. 17 do 24)
 • kilku zabaw integracyjnych (ok. godz. 19)
 • zabawy tanecznej przy muzyce (od godz. 17 do 24)
 • W zależności od ilości zgłoszonych uczestników istnieje możliwość zapewnienia ciepłego posiłku uczestnikom zabawy „Pożegnanie Lata” (początek od 17)

 

9. Wyniki

Oficjalne wyniki podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu zawodów i podliczeniu wyników, w tym samym czasie nastąpi rozdanie pucharów zwycięzcom tras, rozdanie dyplomów i drobnych nagród.

 

10. Ustalenia końcowe:

Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Koordynatorowi lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy.

Po upływie tego czasu, lub po ogłoszeniu wyników, skargi nie będą rozpatrywane.

Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż.

Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń punktów kontrolnych) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do regulaminu, zapisani uczestnicy którzy się z nimi nie będą zgadzać mają prawo wycofać się w terminie 3 dni od ich wprowadzenia – otrzymają zwrot opłaty startowej. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Uczestnik oświadcza iż jest świadomy że w razie zagubienia chipa systemu SportIndent do potwierdzania obecności na punktach lub braku zwrotu go na mecie zgadza się na zwrot organizatorowi jego wartości w wysokości 130 zł.

 

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Uczestnictwo w imprezie – zarówno jako zawodnik jak i osoba towarzysząca – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej zawodów, w materiałach prasowych, oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych podobnych działaniach Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.

 

12. Informacja o dofinansowaniu:

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju LGD Kraina Trzech Rzek.

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca W Obszary Wiejskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiZGOSZENIA


TRASA ŁATWA

LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1 Kapusta Joanna Rakownia
2 Kapusta Tomasz Rakownia 1975
3 Kapusta Katarzyna Rakownia 2009
4 Kapusta Michał Rakownia 2008
5 Gramacki Jan Rakownia 2008
6 Gramacka Iga Rakownia 2010
7 Gramacki Tomasz Rakownia 2012
8 Nawrocka Beata Rakownia 1976
9 Nawrocka Zofia Rakownia 2007
10 Nawrocki Kuba Rakownia 2010

TRASA KRÓTKA

LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1 Pogodski Jan Poznań 1976
2 Pogodska Ludmiła Poznań 1978
3 Pogodski Franciszek Poznań 2006
4 Pogodska Hanna Poznań 2009
5 Pogodska Antonina Poznań 2011
6 Sobczak Paweł Rakownia 1974
7 Sobczak Anna Rakownia 1976
8 Sobczak Maksymilian Rakownia 2004
9 Sobczak Natalia Rakownia 2007

TRASA ŚREDNIA

LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1 Ruszczak Anna Rawicz 1974
2 Konik Waldemar Poznan 1974

TRASA DŁUGA

LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1 Gramacka Agata Rakownia 1984
2 Adamski Jacek Swarzędz 1990
3 Gorczynski Paweł Poznan 1981
4 Kecik Bogumiła Zwierzyn 1983
5 Nawrocki Tomasz Rakownia 1978


 

Zamówienia – data opublikowania 04.06.2014.


 

Organizator imprezy „Orientacja na Rakownię” - Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni poszukuje wykonawców i dostawców (szczegóły imprezy w powyższym regulaminie):


 

1.Koordynator projektu: przygotowanie imprezy - opracowanie dokładnego planu operacyjnego, znalezienie, wybór i dopilnowanie działań podwykonawców, partnerów i wolontariuszy przedsięwzięcia, zgranie logistyczne; prowadzenie imprezy ("konferansjerka"); graficzne przygotowanie wszelkich projektów - plakatów, banera imprezy, obsługa zgłoszeń - telefony, e-maile; podsumowanie imprezy, napisanie i rozesłanie relacji prasowej, wybór zdjęć. Wymagania: doświadczenie i minimum 3-letnia praktyka w organizacji tego typu imprez; wykształcenie kierunkowe związane ze sportem, rekreacją lub związany z tym kurs specjalnościowy; umiejętność poprowadzenie wydarzenia, pokierowaniem większą grupą osób, przekazywanie informacji w komunikatywny sposób; umiejętność obsługi programu graficznego np. Corel Draw, Adobe Photo Shop, itp.

2.Przeprowadzenie zawodów - sędzia główny: przygotowanie tras - rekonesans w terenie, naniesienie wrysowanie punktów na mapę; rozstawienie punktów kontrolnych; wydruk map z naniesionymi punktami zgodnie z ilością zgłoszonych uczestników + porcja map "czystych" wykorzystanych przy szkoleniu; obsługa sędziowska i techniczna startu i mety wraz z opracowaniem wyników + przeprowadzenie szkoleń dla uczestników; zapewnienie kart startowych, zebranie punktów kontrolnych z lasu. Wymagania: doświadczenie - wielokrotne organizowanie tego typu zawodów.

3.Przeprowadzenie zawodów - sędzia pomocnik: obsługa sędziowska i techniczna startu i mety. Wymagania: doświadczenie - wielokrotne organizowanie tego typu zawodów.

4.Nagrody dla uczestników: dostarczenie - w skład kompletu wchodzi: pamiątkowy medal dla uczestników - 150 szt., puchary dla za pierwsze miejsce na każdej z tras - 4 szt., drobne nagrody rozlosowane wśród wszystkich uczestników - 4 latarki czołówki, 4 kompasy, 2 kubki turystyczne

5.Obsługa medyczna: zapewnienie obsługi medycznej.

6.Ubezpieczenie uczestników: zapewnienie ubezpieczenia NNW dla osób zgłoszonych w ustalonym przez regulamin terminie, suma ubezpieczenia 3000 zł / osoba oraz zapewnienie ubezpieczenia dla organizatora od OC na sumę gwarancyjną 100 000 zł

7.Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego imprezę na starcie / mecie - wynajęcie nagłośnienia z mikrofonem bezprzewodowym, impreza w plenerze

8.Baner reklamujący wydarzenie: baner widoczny dla wszystkich mieszkańców zachęcający do udziału w imprezie na orientację oraz zabawie integracyjno - tanecznej: zmiana treści dotychczas posiadanego banera z imprezy "Orientacja na Rakownię" z roku 2013

9.Poczęstunek: Zapewnienie drobnego poczęstunku dla uczestników zawodów na orientację - kurczak w potrawce z ryżem i napój 0,33l - po 1 sztuce dla każdego uczestnika oraz komplet naczyń i sztućców jednorazowych

10.Obsługa sanitarna: wynajęcie 2 kabin sanitarnych

11.Ćwiczenia z mapą: przygotowanie 15 wariantów tras i map do ćwiczeń orienteeringowych: rekonesans w terenie, zaznaczenie na mapie charakterystycznych miejsc terenu do których należy dotrzeć, połączenie punktów w trasy przy uwzględnieniu zasady wariantowania trasy. Graficzne wrysowanie punktów na mapy, przygotowanie podstrony do „ćwiczeń z mapą” z podstawowymi informacjami i z plikami – mapami z trasami – do pobrania. Wymagania: doświadczenie topograficzne związane z imprezami na orientację

12.Poczęstunek: zapewnienie drobnego poczęstunku dla uczestników imprezy integracyjnej - kiełbasa, bułka, ogórek, smalec i napój 0,33l - po 1 sztuce dla każdego uczestnika + dodatki (ketchup i musztarda) oraz komplet naczyń i sztućców jednorazowych

 


Oferty należy składać w ciągu tygodnia (do 11.06.2014) mailem na adres: imprezy(at)rakownia.com