Get Adobe Flash player

Orientacja na Rakownię

Orientacja na Rakownię

   

INFORMACJE OGÓLNE

- Termin imprezy: 29 sierpnia 2015 r. (ostatnia sobota wakacji), oficjalne rozpoczęcie o 11:30 (należy przybyć min. o 11:00)

- Miejsce rozpoczęcia imprezy na orientację inne niż w zeszłych latach – tym razem będzie to Świetlica Wiejska ul. Dolna 2 w Rakowni

- 4 trasy do wyboru: Krótka (ok. 2,5 km oznaczona taśmą na całej długości), Średnia ok. 4 km, Długa ok. 8 km oraz…

- nowa trasa Extrem dla długodystansowców – ok. 25 km!

- Zabawa poprzedzona krótkim szkoleniem i lekką rozgrzewką - orienteering to rekreacja dla każdego – trasy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych!

- Elektroniczny system potwierdzania pobytu na punktach

- Zawody na niewykorzystanym do tej pory terenie na południe od Rakowni (mapa 2013)

- Liczba osób w imprezie na orientację ograniczona

- Od 17:00 Pożegnanie Lata – impreza integracyjna i zabawa z katapultami na boisku ul. Sowia – dla uczestników i mieszkańców!

- Możliwość przygotowania się do zawodów korzystając z serwisu z materiałami do ćwiczeń: Ćwiczenia z mapą

- Szczegóły w informatorze poniżej


W związku z tym że w tym roku po raz pierwszy „stajemy na własne nogi” i organizujemy imprezę bez dofinansowania unijnego,

zmuszeni byliśmy zwiększyć nieznacznie opłatę wpisową, pozostałą ponad połowę kosztów pokrywa nasze Stowarzyszenie.

Mamy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych zbierze się komplet uczestników –

pomóżcie i zapisujcie się – zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń, bo do końca lipca taniej!

 

 

AKTUALNOŚCI

15.07.2015: W związku z okresem urlopowym lista startowa zostanie zaktualizowana na początku sierpnia. Prosimy o wyrozumiałość w kwestii opóźnień w korespondencji. Jednocześnie przypominamy - tańsze opłaty wpisowe do KOŃCA LIPCA (należy wpłacić i przesłać potwierdzenie ze zgłoszeniem) 


14.07.2015: Uruchamiamy listę startową, mamy już na niej 19 osób! Przypominamy, że aby się na niej znaleźć należy nadesłać zgłoszenie wraz z potwierdzeniem opłacenia opłaty startowej (na dopisanie do niej czeka kilkanaście osób które przesłało tylko maile z danymi - prosimy o wpłaty) 


29.06.2015: Rozpoczynamy zapisy! Szczegóły w informatorze poniżej

 

CO TO SĄ IMPREZY NA ORIENTACJĘ

Polecamy obejrzenie kilku filmów

http://vimeo.com/channels/pzostv/51698423

http://trojmiasto.tv/Bieg-na-orientacje-5443.html

http://zielonysport.pl/wyzwanie/

http://www.tvn24.pl/raporty/tak-dobiegne,834

 

Materiał szkoleniowy: http://www.orienteering.org.pl/index.php?w=o_co_biega

 

Kontakt

Koordynator imprezy: Maciej Gramacki tel. 604071488,  imp mail a

 

REGULAMIN - INFORMATOR

1. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, ul. Goślińska 56, 62-095 Rakownia (k. Murowanej Gośliny)


2. Cel imprezy:

- Propagowanie rekreacji poprzez przybliżenie uczestnikom tematyki imprez na orientację jako aktywności dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów

- Zaznajomienie uczestników z podstawami topografii i orientacji w terenie

- Organizacja zawodów na orientację i wyłonienie najlepszych uczestników w danych kategoriach

- Promocja Rakowni i działań Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni

- Integracja mieszkańców i wzrost ich identyfikacji z miejscowością oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni


3. Miejsce

- rozpoczęcia: Świetlica Wiejska ul. Dolna 2 w Rakowni

- rozegrania Zawodów: tereny leśne głównie na południe od w/w Świetlicy

- imprezy integracyjnej „Pożegnanie Lata” od godz. 17:00 wraz z zabawą z katapultami na boisku ul. Sowia w Rakowni (pod lasem)


4. Program

09:30    Otwarcie parkingu, otwarcie punktu informacyjnego i biura zawodów

 

11:00    Zamknięcie list startowych, zakończenie spraw formalnych

 

11:30    Oficjalne rozpoczęcie i powitanie uczestników, start wspólny trasy Extrem 25 km,

odprawa techniczna i szkolenie dotyczące posługiwania się specjalną mapą do imprez na orientację

 

12:00    Start indywidualny zawodników na trasach Krótkiej, Średniej i Długiej (wg listy startowej)

 

Ok. 13:00         Meta pierwszych zawodników, na mecie ciepły posiłek dla zawodników – opcja dodatkowo płatna

 

Ok. 15:30         Ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów zwycięzcom tras

 

16:00    Zamknięcie trasy Extrem 25 km

 

17:00    Impreza integracyjna „Pożegnanie Lata” dla uczestników zawodów oraz mieszkańców: zabawa przy muzyce, katapulty, konkurencje integracyjne, ognisko

 

24:00    Zakończenie zabawy

 

5. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

Koordynator Projektu: Maciej Gramacki (Rakownia)

Sędzia główny, budowa tras: Paweł Zieliński

 

6. Przebieg zawodów

Zawody polegają na pokonaniu wyznaczonej kolejnymi punktami trasy wg przekazanej minutę przed startem przez organizatorów mapy z zaznaczonymi punktami.

Pobyt na kolejnych punktach (kolejność punktów obowiązkowa poza częścią trasy Extrem) będzie potwierdzany za pomocą elektronicznego systemu SportIndent.

Na każdym punkcie kontrolnym oznaczonym w terenie biało-pomarańczowym lampionem znajdować się będzie specjalna stacja, do której należy włożyć

chip wypożyczony przez organizatora i po zaświeceniu się lampki i usłyszeniu sygnału dźwiękowego można będzie kontynuować bieg do następnego punktu

(bardziej szczegółowy opis systemu: http://poznajpoznan.com/podstawy-bno/).

Na części trasy Extrem obowiązywać będzie tradycyjny system potwierdzana punktów – perforatory).

 

Zawody zostaną rozegrane w kompleksie leśnym głównie na południe od Rakowni, mapa – kreślenie sierpień 2013 + poprawki lato 2015

(dodatkowo na trasie Extrem będzie wykorzystana mapa topograficzna).

 

 

7. Kategorie i trasy

- „Krótka” – oznaczona taśmą na całej długości, przygotowana głównie dla dzieci i rodzin z dziećmi, ok. 2,5 km wg szarfowanej trasy

- „Średnia” – ok. 4 km w linii prostej, mały poziom trudności

- „Długa” – ok. 8 km w linii prostej, duży poziom trudności

(wszystkim tym, którzy brali już kiedyś udział w imprezach na orientację organizator poleca tę trasę)

- „Extrem” – ok. 25 km wg optymalnych wariantów przejść, duży poziom trudności, trasa dla długodystansowców.

Trasa rozpocznie się scorelaufem (dowolna kolejność zaliczania punktów) na trasie Długiej

(elektroniczny system potwierdzania punktów, mapa do biegów na orientację),

a następnie będzie kontynuowana na mapie topograficznej (+ tradycyjny system potwierdzania punktów – perforatory)

Na trasach Krótkiej i Średniej dopuszcza się start w grupach (rodziny, grupy przyjaciół),

na trasie Długiej i Extrem obowiązuje samodzielne pokonanie trasy

 

 

8. Warunki uczestnictwa

 

Organizator zakłada limit uczestników w liczbie 150 osób, który może być zwiększony.

 

Organizator ma prawo zaprosić do udziału w zawodach osoby ponad limit uczestników, bez opłat.


Wpisowe należy wpłacić na podane poniżej konto bez oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i przesłać potwierdzenie przelewu wraz ze zgłoszeniem e-mailem na adres imp mail a - potwierdzeniem będzie pojawienie się nazwiska na liście startowej umieszczonej poniżej regulaminu. W przypadku braku miejsc organizator poinformuje o tym fakcie w "aktualnościach".

 

Tytuł: Zgłoszenie na imprezę „Orientacja na Rakownię”

podając w treści:

- Imię i nazwisko

- Adres zameldowania

- Rok urodzenia

- Nr telefonu kontaktowego

- Wybór trasy

- Skąd informacja o imprezie

 

Osoby nie posiadające adresu e-mailowego mogą zgłaszać się pod nr telefonu 604-071-488 (koordynator Maciej Gramacki).

 

Koszt uczestnictwa – zależny jest od wyboru trasy i terminu wpłaty!

 

 

Termin I – wpłata do 31 lipca

Termin II – wpłata do 25 sierpnia

Trasa Krótka: dziecko / dorosły

6 zł / 10 zł

8 zł / 12 zł

Trasa Średnia: dziecko / dorosły

8 zł / 12 zł

10 zł / 15 zł

Trasa Długa

15 zł

20 zł

Trasa Extrem

30 zł

40 zł

 


Dzieci poniżej 3 lat i dzieci z Rakowni bez opłat.

Karta Dużej Rodziny (jakakolwiek) – przy wpłacie w II terminie obowiązuje wpisowe z I terminu

 

Uwaga: ciepły posiłek dodatkowo płatny - 5 zł / osoba, obowiązuje wpłata na konto, na miejscu nie będzie można go dokupić.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 sierpnia 2015 r. włącznie

(wtorek przed zawodami) o ile limit nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc i pobiera opłatę: wpisowe + 10 zł.

Istnieje możliwość wystawienia rachunku.

 

 

Dokonanie przelewu opłaty startowej jest warunkiem koniecznym do wpisania na listę startową.

 

Wpisowe należy przesyłać przelewem bankowym na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

ul. Goślińska 56

62-095 Rakownia 62-095

nr konta: 06 9044 0001 0020 0210 5141 0001

tytułem: ORIENTACJA NA RAKOWNIĘ, IMIĘ I NAZWISKO

 

Zawodnicy w wieku do 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach
(„ja, niżej podpisany rodzic / opiekun prawny dziecka ...... zezwalam na jego udział w imprezie III Orientacja na Rakownię w dniu 29.08.2015” 
+ czytelne imię i nazwisko + podpis).
Każdy zawodnik w wieku poniżej 18 lat musi posiadać podczas biegu telefon komórkowy
(z naładowaną baterią i środkami na koncie umożliwiającymi wykonanie połączenia).
Osoby nie spełniające w/w wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w zawodach przez Organizatora; 
w takim przypadku ewentualne wpisowe nie będzie zwracane!
Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości 
(dowód osobisty / legitymacja szkolna, dzieci przed wiekiem szkolnym – oświadczenie rodziców). 
Busole / kompasy – we własnym zakresie, zalecane, ale nie niezbędne.
 

9. Świadczenia:

Każdy uczestnik – zgłoszony w terminie, który wpłaci opłatę startową i zostanie wpisany na listę startową – ma prawo do otrzymania następujących świadczeń:

- Mapa z naniesionymi punktami

- Wypożyczenie chipa systemu SportIndent do potwierdzania obecności na punktach

(do zwrotu na mecie; UWAGA: w przypadku zagubienia chipa uczestnik zobowiązany jest do zwrotu jego wartości w wysokości 130 zł)

- Możliwość udziału w zawodach: szkolenie, bieg, wyniki

- W przypadku uzyskania najlepszego wyniku na danej trasie – puchar

- Pamiątkowy medal

- Opieka medyczna

- Pomoc w dotarciu na metę w przypadku zagubienia, problemów zdrowotnych, itp., ew. zwiezienie z trasy

- Ubezpieczenie NNW (suma 3000 zł / osoba) na czas zawodów

- Dodatkowo na trasę Extrem uczestnicy otrzymają kartę startową do potwierdzania pobytu na punktach (do zwrotu na mecie)

 

Opcja dodatkowo płatna: ciepły posiłek na mecie


Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące będą ponadto mieli możliwość skorzystania z:

- bezpłatnego niestrzeżonego parkingu zorganizowanego w okolicy świetlicy, a od godz. 17 - boiska

- punktu informacyjnego – biuro zawodów

- toalet w świetlicy i kabiny sanitarnej na boisku

- ogniska (od godz. 17 do 24)

- placu zabaw dla dzieci przy świetlicy i bezobsługowych konkurencji dla dzieci i dorosłych

- kilku zabaw integracyjnych w tym konkursu budowy katapult (ok. godz. 19)

- zabawy tanecznej przy muzyce (od godz. 17 do 24)

- poczęstunku podczas zabawy „Pożegnanie Lata” (typu kiełbaska, bułka, napój – ilość ograniczona, początek od 17)

 

10. Wyniki

Oficjalne wyniki podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu zawodów i podliczeniu wyników, w tym samym

czasie nastąpi rozdanie pucharów zwycięzcom tras.

 

11. Ustalenia końcowe:

Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Koordynatorowi

lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu, lub po ogłoszeniu wyników,

skargi nie będą rozpatrywane. Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż.

Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń punktów kontrolnych) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do regulaminu, zapisani uczestnicy,

którzy się z nimi nie będą zgadzać mają prawo wycofać się w terminie 3 dni od ich wprowadzenia – otrzymają zwrot opłaty startowej.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w przesłanym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku

o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Uczestnictwo w imprezie – zarówno jako zawodnik jak i osoba towarzysząca –

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

partnerzy wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej zawodów, w materiałach prasowych,

oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych

podobnych działaniach Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni 

 

LISTA STARTOWA

TRASA KRÓTKA 2,5 km

 

LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1 Gramacki Jan Rakownia 2008
2 Gramacka Iga Rakownia 2010
3 Gramacki Tomasz Rakownia 2012
4 Pieczyńska Paulina Murowana Goślina 1983
5 Pieczyńska Anna Murowana Goślina  2012 
6 Pieczyński Piotr Murowana Goślina  2012 
7 Stoppel Sebastian Rakownia 1983
8 Stoppel Maciej Rakownia 2014
9 Stoppel Jakub Rakownia 2014
10 Krajniak Maria Poznań 1977
11 Krajniak Jagoda Poznań 2002
12 Krajniak Julia Poznań  

 
TRASA ŚREDNIA 4 km


LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1 Kapusta Tomasz Rakownia 1975
2 Kapusta Joanna Rakownia  
3 Kapusta Michał Rakownia 2008
4 Kapusta Katarzyna Rakownia 2009
5 Pieczyński Jacek Murowana Goślina 1980
6 Pieczyński Stanisław Murowana Goślina 2008


 
TRASA DŁUGA 8 km

 

 

LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1  Zalewski Dominik   Poznań  1981
2        
3        

 

 

 

 

 

TRASA EXTREM 25 km


LP. NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK URODZENIA
1

Gramacka

Agata Rakownia 1984
2        
3